Kategoriarkiv: E-malj

E-malj #5 (2016)

OBS! OBS! OBS!

En 11-årig flicka, boende på Emaljvägen, blev igår eftermiddag (13 april) antastad av en man som frågade om hon var ensam hemma. Flickan sa att mamma var hemma, och rusade snabbt hemåt. När mamman fått reda på vad som hänt, sprang hon genast ut – men mannen hade försvunnit. Händelsen är polisanmäld.

Detta är en mycket allvarlig händelse. Vi vill uppmana samtliga boende att vara extra vaksamma, både när det gäller egna och andras barn. Den här typen av incidenter ska alltid polisanmälas!

Styrelsen

E-malj #4 (2016)

Den 2 maj byter vi portkod igen. Information om kod-nummer, kommer i brevinkasten.

De idéträffar som tidigare arrangerades av ordförande, ställs in på obestämd framtid. Men bra idéer är alltid välkomna, som skrivelser till styrelsens brevinkast eller som motioner till årsstämman!

Både fritids- och hobbylokal samt pingisrum, bokas numera på styrelsen@emaljeraren.se eller på tel.nr. 070-20 33 249 måndag – torsdag kl 18 – 20. Dessvärre kan fritidslokalen inte lånas ut förrän efter den 20 juni i år, pga av stambytet.

Vårt moped- och MC-förråd står nu klart sedan länge. Hör av dig till info@elcykelcenter.se om du vill förvara nämnda fortskaffningsmedel där.

Styrelsen

E-malj #3 (2016)

Rökare
Rökning skall numera ske minst fem meter från husfasaden, på gatuplan. Skyltar kommer att sättas upp i portarna. Lägenheternas friskluftsintag sitter på ytterväggen och risken är överhängande att röken går in i grannars lägenheter.

Andrahandsuthyrning
Boende i Emaljeraren tillåts numera inte hyra ut sin lägenhet via hyresförmedlare, såsom Airbnb m.fl. Styrelsen rekommenderar att man har viss kännedom om den person man hyr ut till.

Parkering
Gästparkeringens automat kan numera betalas endast med kort, hälsar vår parkeringsentreprenör, Q-Park.

Styrelsen

E-malj #2 (2016)

Ny tag/låsbricka

Då stambytet drar igång kommer berörd port få en ny passertagg i brevlådan.
Taggen kommer att gå till VISNINGSLOKALEN och DAGRUMMET, men även till tvättstugan.

Den nya taggen behöver uppdateras var 14:e dag i KORTLÄSAREN intill tvättstugan.

VIKTIGT!!!
HÅLL DIN NYA TAGG MOT LÄSAREN TILLS DÖRREN ÖPPNAS ELLER GUBBEN BLIR GRÖN, CA 5 SEK!

Styrelsen

E-malj #1 (2016)

Via kontakt med brf Svetsaren, framkom att ett flertal kvinnor där blivit antastade av främmande män på sin väg upp med hissen. Styrelsen tar mycket allvarligt på detta, och ber samtliga kvinnor i Emaljeraren se upp med vem ni har sällskap med i hissen. Om något ofredande av det här slaget ändå sker, ska det omedelbart polisanmälas av den drabbade.

Moped- och MC-förråd
Idag kan vi erbjuda ett mindre förråd till dem som vill förvara sin moped/MC inomhus. En nyckel kvitteras ut mot en pant om 300:- och skall alltså lämnas tillbaka, då man inte längre behöver fö
rrådet. Utrymmet är begränsat och ”först till kvarn” gäller. Ta kontakt med Kjell Andersson, på mejladress kjell.andersson@elcykelcenter.se

Styrelsen

E-malj #19 (2015)

Då julen dansats ut…

…placeras den gamla julgranen vid vändplanen,
Emaljvägen 2 (där den lilla stigen går ned mot Metallvä
gen). Granarna hämtas sedan av kommunen efter den 15
januari.

Styrelsen

E-malj #18 (2015)

Kära boende!
Med det nya året, höjs också  månadsavgiften med 4%, precis som det här  året. Vi räknar med ytterligare ett par höjningar,  för att finansiera det stundande stambytet.

Från 1 januari kommer även el som förbrukas till motorvärmarna att debiteras den enskilde. OBS! att sladdar som inte  tas bort efter användning, kommer att hamna hos fastighetsskötaren, där man sedan kan hämta den.

Den service vi lämnar via styrelsetelefon, kommer att något begränsas. Vi svarar måndag –torsdag kl 18 –20!  Så återstår bara att önska samtliga boende en riktigt

GOD JUL och ett  GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen

E-malj #17 (2015)

Brandlarm
Snart är det nya brandlarmet på vinden installerat och klart! Du har väl själv sett till att du har brandlarm i din egen lägenhet?

Belysning
Många har synpunkter på belysningen i källare, på lekplats och parkering. Vi arbetar med den frågan, med avseende på ekonomi och stundande stambyte.

Idéträff
Tyvärr blir det ingen idé träff med ordföranden i december. Men om du gnuggar geniknölarna ända fram till i januari, dyker säkert många bra idéer upp då…

Styrelsen

E-malj #16 (2015)

Nycklar
Med det nya låsbytet, uppstod en del olägenheter för några av våra boende. Vi vill här meddela, att styrelsen jobbar på detta, och hoppas att problemet snart ska vara löst till allas belåtenhet.
Styrelsen

E-malj #15 (2015)

Stambytet
Styrelsen hoppas på att få träffa avtal med vald entreprenör under december, då vi också kan presentera en exakt plan för när renovering kan ske i respektive port. Vi räknar med att själva renoveringsarbetet kommer igång under mars månad. Vid frågor, kontakta gärna:

Byggledare Marcus Pamelius på marcus.pamelius@hsb.se eller på telefon 010 442 15 71
Medlemskonsulent Pia Bruns på pia.bruns@hsb.se eller på telefon 010-442 14 42

Idéträff
Du som har goda idéer, kan träffa styrelsens ordförande i fritidslokalen den 2  november kl 19 – 20.

Installation av brandlarm
pågår i portarna. Därav de röda ”klumpar” som sitter i taket i entréerna.

Fixargrupper
Vi gör ett nytt försök att värva boende som vill arbeta med att snickra, måla eller utföra andra enklare renoveringsarbeten. Hör av dig till styrelsen@emaljeraren.se eller tel 070-2033249 kl 18-20.

Styrelsen