Fastighetsjour (akuta ärenden)

Är problemet akut?
Enklare fel som inte är akuta ska felanmälas via HSB.

Vid akuta fel så som…

  • fel på vatten och avlopp
  • stillastående hiss
  • brand
  • störningar

ring RAPID 08-585 611 38