Felanmälan under garantitiden (stambyte BMG)

Garantitiden gäller t.o.m. 2022-08-19.

Om du upptäcker fel under garantitiden så ska du rapportera detta till styrelsen.

Styrelsen kommer att vidarebefordra dessa till Byggmästargruppen.
BMG kommer att åtgärda problemen under garantiperioden.

Det vi ( i styrelsen) behöver är följande…

Namn
Adress
Lägenhetsnummer
Telefon dagtid, kvällstid och eventuell mobil
Epost (om möjligt)
Typ av fel

Skicka detta till styrelsen@emaljeraren.se eller lägg en lapp i brevlådan till styrelserummet (port 4).