Fritidskommitté

Styrelsen har beslutat att fritidskommittén som tidigare ordnat med diverse aktiviteter som en årlig resa till någon intressant plats, diverse fester, städdagar mm, för att främja trivsel och gemenskap mellan de boende, läggs ned då den inte fungerat fullt ut.

Årlig städdag kommer att initieras av styrelsen.

Om någon önskar ha en fritidskommitté i föreningen är någon välkommen att lämna förslag angående detta genom en motion till nästa års stämma 2017.