Balkonger

Det är inte tillåtet att placera någonting på utsidan av balkongerna eller på utsidan av lägenhetsfasaden.
Blomlådor får placeras på insidan av balkongräcket.
Markis får du sätta upp efter samråd med styrelsen.
Tänk på att det ur säkerhetssynpunkt inte är tillåtet att göra åverkan på någon del av balkongen.
Skakning av mattor eller sängkläder får inte ske från balkonger eller fönster.
Använd istället piskställningarna som finns på husets gatusida.

Balkongerna är målade med en specialfärg.
Kontakta därför alltid styrelsen innan du börjar måla om balkongen.
För att glasa in balkongen krävs bygglov från kommunen. Mer information finns i Inglasning av balkonger.
Kontakta gärna styrelsen innan du beställer inglasning.

Matning av fåglar får av flera skäl inte ske från balkongerna.
Om du/ni röker på balkongen använd ett askfat, då det självklart inte är tillåtet att fimpa utanför balkongräcket.
Ännu bättre är förstås att röka utanför (en bit ifrån) huset, för att dina grannar inte ska besväras av röken som också kan tränga in i intilliggande lägenheter.
Men var vänlig att inte kasta dina fimpar utanför porten!