Styrelse

Styrelsen kontaktas via e-post på styrelsen@emaljeraren.se.

För utkvittering av nycklar och andra nyckelfrågor, skicka ett mail till nycklar@emaljeraren.se.

Efter föreningsstämman 2019 ingår följande personer i styrelsen:

Anneli Lindgren Hallberg Ordförande

Marita Axelsson Vice ordförande

Marie Bäckström Sekreterare

Johan Bergsten Brandskyddsansvarig

Anders Carlstedt Fastighetsansvarig

Mårten Oswald Miljöansvarig

Monica Kristiansen Information/Webb & Nyckelansvarig

Mikael Östling HSB-ledamot