Styrelse

Styrelsen kontaktas via e-post på styrelsen@emaljeraren.se.

För utkvittering av nycklar och andra nyckelfrågor, skicka ett mail till nycklar@emaljeraren.se.

Efter föreningsstämman 2018 ingår följande personer i styrelsen:

Lars Medina Ordförande & Fastighetsansvarig
Johan Bergsten Vice ordförande & Fastighetsansvarig
Marita Axelsson Sekreterare
Mårten Oswald Miljöansvarig
Monica Kristiansen Information/Webb & Nyckelansvarig 
Claes Grönberg Brandskyddsansvarig
Anneli Lindgren Ledamot
Mikael Östling HSB-ledamot