Styrelse

Styrelsen kontaktas via e-post på styrelsen@emaljeraren.se.

För utkvittering av nycklar och andra nyckelfrågor, skicka ett mail till nycklar@emaljeraren.se.

Efter föreningsstämman 2017 ingår följande personer i styrelsen:

Rickard Hedström, Ordförande
Marita Axelsson, Sekreterare
Lars Medina, Ledamot
Silvana Sartori, Ledamot
Bertil Vatanen, Ledamot Brandskyddsansvarig
Yvonne Hjortheden, Ledamot
Mikael Östling, HSB representant