Byggteknisk standard

Följande renoverings- och förbättringsarbeten har gjorts:

  • Inplastning av avloppsrör skedde 2004
  • Ny takbeläggning 2005
  • Fasadrenovering av puts,m byte av fönster, renovering av balkonger gjordes 20xx
  • Ventilation med värmeåtervinning (i drift sedan december 2013)
  • Stambyte (2015-2017)
  • Hissar (2018-2019)

Kvar att åtgärda:

  • En av parkeringytorna