Ventilation

I kök och badrum finns frånluftsventiler.
Dessa ventiler får inte blockeras eller ändras.
Man får inte koppla en köksfläkt direkt till ventilen i köket.
Man får inte koppla en badrumsfläkt direkt till ventilen i badrummet.

Dessa ventiler är justerade för en optimal boendemiljö.