Styrelsens arbete

Styrelsen träffas en gång i månaden för att gå igenom och/eller verkställa/fatta beslut om bl.a. föreningens:

 • Ekonomi på kort & lång sikt
 • Fastighetsförvaltning och underhåll
 • Inkommande önskemål/klagomål/motioner
 • Förbättringsprojekt som gynnar medlemmar i föreningen.
 • Med mera..

Är du intresserad av att arbeta i Styrelsen?

Kontakta gärna oss.

Kommande projekt som styrelsen fattat beslut om att genomföra:

 • Grannsamverkan
  Styrelsen har påbörjat en process för att starta grannsamverkan i föreningen. Det är ett av flera sätt att verka förebyggande mot inbrott och för trygghet.
 • Nytt låssystem för alla gemensamma dörrar i fastigheten
  Arbete kring ett nytt låssystem för våra gemensamma dörrar i fastigheten ska inom närmsta månaderna påbörjas. Med det nya systemet kommer man bland annat digitalt kunna programmera vilka dörrar en specifik nyckel ska ha behörighet till och logga vem som låst upp vilken dörr. Detta hoppas vi kommer underlätta vår allas vardag praktiskt och öka vår säkerhet och ordning i portar, miljörum etc. 
 • Tåget på lekplatsen tas bort pga. säkerhetsbrister & ersätts med ny klätterställning
  Ett gammalt tåg på lekplatsen har monterats ner på grund av säkerhetsbrister. Lekplatsen kommer under 2023 att vidare underhållas och till viss del förnyas.  
 • Tillsyn av skyddsrum
  Projekt med tillsyn av våra skyddsrum  pågår. Det skall under 48h kunna iordningställas i händelse av någon form av höjdberedskap som kräver det. Läs gärna på MSBs hemsida vad som förväntas av er som enskilda angående detta som kan vara bra att tänka på. Exempelvis att mat inte tillhandahålls i skyddsrummen utan är något man som enskild bör ha beredskap för. 
 • Nya säkerhetsdörrar till cykelförråd och sopsugsrum
  Dörrarna till cykelförråden från utsidan skall bytas ut till mer inbrottssäkra dörrar.

Projekt som styrelsen beslutat att avvakta med:

 • Laddstolpar
  Projekt laddstolpar skjuts på till framtiden i och med dagens omvärldsläge med elpriser etc.

Genomförda projekt:

Farligt avfall
Hantering av farlig avfall skall upprättas i samma utrymme som elavfall slängs idag på stora parkeringen. Läs mer här

Uppdaterad 2023-01-12


Registrera dig för att ta del av information och uppdateringar från styrelsen. 👋

✅ För att du ska kunna ta del av våra nyhetsbrev behöver du bekräfta prenumerationen genom att klicka på länken i bekräftelsemailet som skickas direkt till din e-post efter att du startat prenumerationen.

❌ Om du inte får något bekräftelsemail, titta i skräpposten!

Genom att starta prenumerationen godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.