Kallelse extrastämma 13 juni 2016

Kallelse till extra föreningsstämma i HSB brf Emaljeraren i Kallhäll.

Plats: Folkets Hus, sal Björkliden, vån 3
Tid:   Måndagen den 13 juni kl 19

Föreningen har en vilja att tillse att lägenheternas elanläggningar renoveras till en modern standard. Detta genom att elledningar i befintliga rör byts mot nya och strömbrytare och eluttag byts ut mot jordat och petsäkert utförande. Dessa åtgärder motiveras bl.a. av att lägenhetens elcentral och ledning till elspis byts ut  i samband med pågående stambyte. På så vis får föreningen modern och långsiktig lösning på både el-ledningar och rör till vatten och avlopp.

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av ordförande vid stämman
 • 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 • 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet
 • 6 Fråga om kallelse behörigen skett
 • 7 Fastställande av röstlängd
 • 8 Styrelsens redovisning av förslag att renovera elsystemet inom föreningens lägenheter
 • 9 Av styrelsen anmält ärende
 1. Beslut om att elledningar i lägenheterna renoveras och eluttag byts ut till jordad och modern standard. Föreningen övertar medlemmens underhållsansvar för elledningar och elinstallationer i lägenheten under ombyggnadstiden.
 • 10 Stämmans avslutning


Registrera dig för att ta del av information och uppdateringar från styrelsen. 👋

✅ För att du ska kunna ta del av våra nyhetsbrev behöver du bekräfta prenumerationen genom att klicka på länken i bekräftelsemailet som skickas direkt till din e-post efter att du startat prenumerationen.

❌ Om du inte får något bekräftelsemail, titta i skräpposten!

Genom att starta prenumerationen godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.