Kategoriarkiv: Uncategorized

Information gällande årsstämman

Hälsning från Styrelsen

Information med anledning av det nya Coronaviruset
Med bakgrund av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer har styrelsen beslutat att hålla årsstämman något senare än vanligt. Vi kommer att återkomma med kallelse i vanlig ordning när det närmar sig.

Vi vill passa på att uppmuntra er som inte är en riskgrupp att hjälpa era äldre grannar med att t ex handla mat eller dylikt.

Ombyggnad av lokaler i port 18
Styrelsen har beslutat att föreslå för beslut på stämman att lokalen i port 18 hyrs ut istället för att byggas om till lägenheter då vi har en intresserad hyresgäst. 

Bakgrunden är högre byggkostnader än ursprungligen kalkylerat i kombination med att bostadspriserna gått ner sen beslutet togs. Det blir därför mer ekonomiskt gynnsamt att hyra ut lokalen. Mer information kommer i stämmokallelse.

Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Information från HSB Norra Stor-Stockholm – Covid-19

VIKTIG INFORMATION FRÅN HSB NORRA STOR-STOCKHOLM
Coronaviruset sprids nu i Sverige. Alla påverkas. Situationen förändras hela tiden. På HSB Norra Stor-Stockholm bevakar vi utvecklingen dagligen. Vi följer myndigheternas rekommendationer och gör vårt bästa för att upprätthålla god service till våra medlemmar och kunder.
Att begränsa sociala kontakter med människor som är sjuka eller har sjukdomssymptom hindrar smittspridning.

HSBs personal får inte arbeta om de är sjuka. Vi vill även uppmana dig som medlem eller kund att inte träffa vår personal om du är sjuk. Om du har ett fel i lägenheten av akut karaktär, ber vi dig informera om dina eventuella sjukdomssymptom i samband med din felanmälan så vi kan beakta det inför åtgärd av felet.

Stämmor och möten i bostadsrättsföreningen
Flera undrar vad som rekommenderas för bostadsrättsföreningarnas kommande stämmor. Vi ser för närvarande ingen anledning för er att skjuta upp stämmorna. Om situationen förändras återkommer vi med information om detta. Följ även myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.

Rent allmänt gäller, där det är möjligt, att försöka hitta alternativ till fysiska möten. Det gäller inom er bostadsrättsförening, och även i kontakter med oss på HSB Norra Stor-Stockholm.

Uppmana de medlemmar som är sjuka eller känner sjukdomssymptom att inte delta på stämman eller andra fysiska möten.

Nu är grannar särskilt viktiga – omtanke behövs!
I denna situation kan grannars omtanke göra stor skillnad. I varje bostadsrättsförening bor ensamstående och äldre personer. Kanske finns även grannar som har insjuknat eller befinner sig i karantän. Att ringa eller på annat sätt höra av sig kan betyda mycket för den som är orolig eller sjuk. Ni ska självklart förhindra spridning av viruset, men att ringa och kolla läget, eller höra om ni kan hjälpa till med något, uppskattas säkert av många.

Vi hoppas på din förståelse och tackar för ditt samarbete så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att minska smittspridningen av Corona.

Varma hälsningar
Catherina Fored
VD HSB Norra Stor-Stockholm

 

Inbjudan till HLR-utbildning (Hjärt-Lungräddning)

Välkommen till ytterligare ett tillfälle ett lära dig HLR – hjärt och lungräddning samt få en instruktion på hur en hjärtstartare kan användas.

Peter Wallgren från Civilförsvarsförbundet är vår instruktör för kvällen.

Tänk på att med rätt kunskaper kan ni rädda en medmänniska som fått ett hjärtstopp.

Vi träffas i vår föreningslokal Emaljvägen 10, tisdag den 24/3 kl 18.00-19.30

Antalet deltagare är begränsat till 12 st/tillfälle. Anmäl dig senast fredag 20/3 till styrelsen@emaljeraren.se

Du vet väl var vår hjärtstartare finns i föreningen?

· Emaljvägen 10

Varmt välkomna
Styrelsen

Inbrott

Tyvärr så drabbades en medlem i vår förening av ett inbrott häromveckan.
Förövar-(na/en) tog sig in genom balkongdörren.
Vi uppmanar alla att vara extra vaksamma på personer som rör sig på vår baksida.

Några tips som inbrottstjuvar inte gillar.
En rörelsestyrd lampa på balkongen.
Timers på belysning inne i lägenheten.
Inbrottslarm.

Hälsningar,
Styrelsen

Innegivare – tillträde till lägenheter

Innegivare

HSB Värmland meddelar att det var ett 50-tal lägenheter som de inte fick tillgång till och bedömer att det är ett för stort antal lägenheter som då saknar innegivare för att det ska ge ett bra utfall för vårt värmesystem.

De lägenhetsinnehavare vars lägenhet HSB Värmland inte gavs tillträde till har fått en lapp i brevlådan om att det kommer göras ett nytt försök att sätta upp innegivaren den 10 februari.

Vi ber alla om största möjliga samarbete så att vi kan använda oss av denna investering som berör hela föreningen (vi har redan betalat för samtliga innegivare).

Montering av innegivare är en del i processen i att förbättra vår fastighets värmesystem. Givarna kommer att mäta temperaturen i de lägenheter där de finns monterade och hjälper oss reglera värmen bättre. Åtgärden bidrar på så sätt till en behagligare inomhusmiljö.

Hälsningar,
Styrelsen

Medlemmar till Valberedningen sökes

Viktigt meddelande från Styrelsen

Medlemmar till Valberedningen sökes

Föreningen hade redan på stämman i maj 2019 svårt
att få medlemmar till valberedningen, nu börjar läget
bli akut inför våren då arbetet att söka medlemmar till
styrelse och övriga föreningsfunktioner går in i en mer aktiv fas.

Vi i styrelsen vill påminna om att det är av yttersta vikt
att man som medlem i föreningen engagerar sig för att
värna om värdet i fastigheten som vi alla äger
tillsammans. Att bli medlem i valberedningen är ett sätt
att påverka.

Har du frågor om vad arbetet i valberedningen innebär
eller vill anmäla ditt intresse kontakta Maria Wolff
Gripfeldt (valberedningen): wolffgripfeldt@gmail.com
eller styrelsen@emaljeraren.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen