Kategoriarkiv: Uncategorized

Dags att motionera

DAGS ATT MOTIONERA  – INNAN DEN SISTA FEBRUARI 2021

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma?

Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Vad är en motion?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Var ska den lämnas?

Motionen kan lämnas i brevlådan till styrelserummet Emaljvägen 4A eller skickas med e-post till styrelsen@emaljeraren.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Motorvärmarna och Pandemilagen

God fortsättning på det nya året! 

Vi vill informera om att pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 som begränsar antal personer vid privata sammanställningar gäller för föreningslokalen. Vid nyttjande av lokalen får max 8 personer vistas i lokalen. 

I början av vecka 3 kommer HSB Värmland utföra en justering av värmesystemet. Enligt dem inget som ska påverka värmen ut i fastigheten. Vi har höjt upp värmen ett antal grader, och hoppas att det märks och att ni upplever det varmare i lägenheterna. 

Motorvärmarna

Vi har som tidigare meddelat felsökt med hjälp av tekniker och lyckades innan jul identifiera problemet. Efter det har vi ihärdigt försökt få en tekniker på plats men leverantören har fördröjningar och svårt att hitta en tekniker med de kunskaper som behövs för att programmera appen. Vi är kritiska till leverantören men i dagsläget är vi är beroende av dem för att komma vidare. Vi återkommer med mer information så snart vi har något att förmedla.

Hälsningar,
Styrelsen
2021-01-16

Information från styrelsen angående din parkeringsplats

Järfälla kommun har kontaktat styrelsen och informerat oss om att platserna framför port 18 inte tillhör föreningen utan står på kommunens mark. Detta är ny information för oss i styrelsen men innebär att alla som hyr parkering framför port 18 måste flytta sina bilar senast 1 december.
Eftersom detta kommer innebära att föreningen har färre platser att hyra ut så ber vi alla som eventuellt hyr en plats men inte använder den att överväga att säga upp avtalet så att de som behöver plats får tillgång till en.
Hälsningar,
Styrelsen

Uppmaning till alla djurägare – påminnelse!

Under inga omständigheter får husdjur rastas på föreningens område eller utföra sina behov på våningsplan, hissar eller trapphus. Saneringskostnader på våningsplan och/eller utanför portar kommer att hänvisas till ansvarig ägare.
Vänligen notera att inga husdjur ska befinna sig i trapphus, hissar eller våningsplan utan dess ägare.
Vi uppmanar alla att bidra till trivseln i och runt vårt hus.
Hälsningar,
Styrelsen

Hösthälsning – Avgifter 2021

Hej, 

Vi har efter det årliga budgetmötet beslutat att det inte blir någon hyreshöjning för 2021. 

Den trevliga julfikan som vi arrangerat tidigare år kommer vi tyvärr inte att genomföra i år på grund av den rådande situationen med Covid-19. 

Vi har fortsatta problem med appen för elstolparna vilket gör att det inte går att använda appen i dagsläget, vi arbetar vidare på detta och hoppas på att lösa detta inom kort. 

Vi uppmanar alla att anmäla sig till nyhetsbrevet för att ta del av information från styrelsen. Anmälan görs på hemsidan www.emaljeraren.se.

Med önskan om en trevlig höst
Styrelsen

 

Värme och Ventilation

Vi har fått in en del mejl om att det är kallt i lägenheterna och vi har därav höjt framledningstempteraturen. De flesta lägenheter ligger på eller över 21 grader,  21 grader är det vi jobbar för att alla ska ha.

Vill även passa på att påminna om att det inte är tillåtet att koppla köksfläkten direkt till ventilationen i köket.

Hälsningar,
Styrelsen

Stora parkeringen – ytterligare rensning

Växtligheten har spridit sig in på asfalten på flera parkeringsplatser utmed ytterkanten på den stora parkeringen.

Vi avser att rengöra och skrapa bort växtligheten tisdag den 6 oktober kl. 7-17

För er som det berör, vänligen backa ut bilarna en bit så att arbetet kan genomföras eller parkera på gästparkeringen, ingen avgift behöver betalas för denna dag.

Hälsningar,
Styrelsen

Inbrott

Tyvärr så drabbades en medlem i vår förening av ett inbrott häromdagen.
Förövar-(na/en) tog sig in genom ytterdörren. Inbrottet genomfördes under dagen.

Vi vill uppmana alla att vara extra vaksamma på personer som rör sig i och runt huset samt på ljud som ni hör både under dagarna och nätterna.

Hälsningar,
Styrelsen