Värme och Ventilation

Vi har fått in en del mejl om att det är kallt i lägenheterna och vi har därav höjt framledningstempteraturen. De flesta lägenheter ligger på eller över 21 grader,  21 grader är det vi jobbar för att alla ska ha.

Vill även passa på att påminna om att det inte är tillåtet att koppla köksfläkten direkt till ventilationen i köket.

Hälsningar,
Styrelsen