Föreningsstämman, ny portkod, biltvättshallarna

Föreningsstämma 2021
I år kommer föreningsstämman genomföras med enbart poströstning.
Information gällande detta, samt poströstningsformulär, lämnas i
brevinkastet hos alla boende den 25 april.

Biltvättshallarna
Det visar sig att kostnaden för att åtgärda vattenrören som går till
biltvättshallarna är relativt hög. Styrelsen kommer inom kort ta beslut
gällande hur vi ska gå vidare med detta. Tillsvidare är biltvättshallarna ej i
bruk.

Ny portkod
Den 11 maj byter vi kod till entrédörrarna i samtliga portar. Information om
den nya portkoden lämnas i brevinkastet hos alla boende den 25 april.

Grovsopscontainern kommer tas bort
Containern för grovavfall kommer tas bort och ersättas av tillfälliga
containrar. Vecka 20 kommer kommunens entreprenör ta bort containern
för grovavfall. Framöver kommer föreningen därför beställa tillfälliga
containrar för insamling av grovavfall, styrelsen återkommer med mer
information gällande detta.
Anledningen till att containern kommer tas bort är för hämtpersonalens
arbetsmiljö. Vid tömning av denna typ av containrar har det förekommit
tillbud där hämtpersonalen skadat sig. Därav har kommunens entreprenör
och Järfälla kommun beslutat att sluta använda denna modell av
containrar. Andra modeller av containrar har kommunen kvar som kan
tömmas på ett säkrare sätt. Det är dessa containrar vi kommer beställa.

Hälsningar,
Styrelsen