Återvinning och grovsopor

El-återvinning

Elektroniskt avfall kan du lämna i en särskild byggnad vid parkeringen.
Där finns kärl för glödlampor, lysrör, elektronik, hushålls-batterier mm.
Begär gärna att leverantör av kylskåp, diskmaskin samt andra större vitvaror, tar med sig de gamla vitvarorna.
Föreningen (vi) betalar extra för varje hämtat kolli. Naturligtvis kan du själv transportera dem till Görvälns återvinningscentral.
Bilbatterier får inte ställas här.
Dem lämnar du på bensin- eller sopstation.

Returpapper

Tidningar, reklam och kataloger slängs i särskild container för returpapper vid parkeringen.

Förpackningar

Smedvägens återvinningsstation har container för förpackningar av: färgat och ofärgat glas, plast, pappersförpackningar och metall.

Åter­vinnings­stationer i Järfälla

Grovsopor

På den stora parkeringen finna det en container för grovsopor.
Containern är låst med hänglås. Du använder portnyckeln för att låsa upp.

Det är av flera skäl inte tillåtet att lämna möbler, prylar eller annat avfall i gångar på vind, källare eller andra utrymmen.

Grovsopor – men inte byggavfall – kan du kasta i containern.
Byggavfall lämnar du kostnadsfritt på Görvälns sopstation. Containern ska alltid vara låst. Det är inte tillåtet att ställa sopor utanför containern.

OBS! Material från renovering (byggavfall) får inte slängas bland grovsoppor.
Byggavfall lämnar du kostnadsfritt på Görvälns återvinningscentral.

Farligt avfall

Farligt avfall, såsom färgrester, kemikalier, sprayburkar m.m. får inte slängas i hushålls- eller grovsopor.
De kan lämnas kostnadsfritt på bensin- eller sopstation men hämtas även vid din lägenhetsdörr utan kostnad.
Om du har minst tre artiklar, kan du ringa kommunens kundtjänst angående detta, tel. 08-580 285 00 eller sänd e-post till kundtjanst@jarfalla.se.