Antal lägenheter, lokaler etc

  • 92 st 4 rum och kök med balkong, lägenhetsyta c:a 92 kvm
  • 92 st 3 rum och kök med balkong lägenhetsyta c:a 77,5 kvm
  • 92 st 1 rum med kök, lägenhetsyta c:a 39,5 kvm
  • Källar-/vindsförråd till varje lägenhet
  • Cykelförråd
  • Verkstads- och pingislokal
  • Fritidslokal om 118 kvm för olika aktiviteter