Inglasning av balkong

Inglasning av balkonger Den som vill glasa in sin balkong, måste ansöka om bygglov för detta. Tänk på att inglasningen ska ha ett enhetligt utseende ( ramlöst ) och vara försett med säkerhetsbeslag och spärranordning. Följ Attunda Brandkårs vägledning för inglasning av balkong och uteplats omfattande:

  • Bakgrund och syfte Ansvar
  • Boverkets Byggregler
  • Skydd mot brand och brandgassprindning
  • Utrymningssäkerhet.

Innan avtal tecknas med entreprenör skall underlaget på utförandet skickas till föreningens styrelse för godkännande. Samtliga inglasningar kommer att besiktigas för att relationshandlingar till kommunen ska kunna upprättas. Kontakta gärna styrelsen innan du beställer inglasning