Styrelse

Styrelsen kontaktas via e-post på styrelsen@emaljeraren.se.

För utkvittering av nycklar och andra nyckelfrågor, skicka ett mail till nycklar@emaljeraren.se.

Efter föreningsstämman 2021 ingår följande personer i styrelsen:

Markus Ejderos Ordförande

Nathalie Oscarsson Vice ordförande

Rasmus Wenngren Sekreterare

Johan Bergsten Brandskyddsansvarig

Johan Bergsten/Emil Nilsson Fastighetsansvarig

Markus Ejderos Miljöansvarig

Nathalie Oscarsson Information/Webb

Carl Filip Reinholdsson Nyckelansvarig

Elin Hemmati Boendevärd

Kari Ahokas HSB-ledamot