Information

Parkering
Information om parkering.

Motorvärmare
Information om hur du använder motorvärmaren.

Renovering av din lägenhet
Att tänka på…
Ventilation

Återvinning/grovsopor

Moped- och MC-förråd
Hör av dig till lars.medina71@gmail.com om du vill förvara nämnda fortskaffningsmedel där.

Rengöring av golvbrunn
Rengöring av golvbrunn

Bokning av fritids- och hobbylokal samt pingisrum
Vänligen kontakta styrelsen@emaljeraren.se

Stadgar
Stadgar för BRF Emaljeraren

Styrelsesammansättning efter stämman 2016
Portinformation

Protokoll från årsstämmor
2017
2016
2015
2014 (motioner), (justerat protokoll)
2013
2012
2011
2010
2009

Årsredovisningar
2018
2017
2016
2015
2014

Protokoll från extrastämmor
160210 2107 extrastämma+bilag
2016 el-renovering160509 2107 Emaljeraren protokoll stämma + bilagor (2)
2015 (stambyte)

Informationsfolder
Länk till informationsfolder