Fastighetsskötsel

Föreningen är ansluten till HSBs samordnade fastighetsskötsel.

Vissa arbeten som t ex trädgårdsskötsel, städning, el- och VVS-arbeten mm utförs av andra entreprenörer.
HSB har till uppgift att bevaka fastighetens drift och skötsel, samt att verkställa olika uppdrag från styrelsen. HSB:s kontor är placerat i Jakobsberg.
Fastighetsskötaren har hand om den dagliga skötseln av fastigheten, samt utför mindre reparationer och underhållsåtgärder som du har anmält till felanmälan som till exempel stopp i avlopp.