Boka utanför tvättstugan

Vid skärmen utanför tvättstugan ska du lägga din “bricka” över den blå symbolen.

Använd knapparna i mitten föra att navigera.

För att backa i menyer använd “back” knbappen

För att bekräfta en bokning ska man trycka på “OK” knappen