Övrig drift

Övrig drift (Årsredovisning 2015)

4041 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)             10 688                           0
4043 Hissar och portar                                                          31 491                39 594
4070 Vinterskötsel                                                                171 158                 56 392
4080 Sandupptagning                                                           19 125                27 219
4430 Larm och bevakning                                                 126 181                          0
4442 Värme-/kylanläggning                                               46 250                           0
4460 Kabel- TV                                                                       272 309              266 928
4461 TV/Tele/Data                                                                        731                           0
4465 Bredband                                                                         10 869                   8 068
4487 Mark, extra deb                                                              11 163                54 939
4490 Övrigt, fastighetsförvaltning                                    87 788                21 523
4491 Fastighetsjour                                                                16 609                 24 467
4494 Larmkostnader                                                                        0                    4 675
4495 Nyanskaffningar, byggnader                                              0                    3 754
4499 Övriga avtal                                                                  101 505                 19 579
5010 Lokalhyra                                                                         24 808                 49 616
5420 Datorutrustning och program                                   4 430                       866
5460 Förbrukningsmateriel                                                   1 027                           0
5490 Övriga förbrukningsinventarier                                    982                      596
7651 Stämma                                                                            12 075                10 100
7652 Styrelse                                                                                4 643                11 621
7667 Föreningsverksamhet                                                  11 601               19 826


Registrera dig för att ta del av information och uppdateringar från styrelsen. 👋

✅ För att du ska kunna ta del av våra nyhetsbrev behöver du bekräfta prenumerationen genom att klicka på länken i bekräftelsemailet som skickas direkt till din e-post efter att du startat prenumerationen.

❌ Om du inte får något bekräftelsemail, titta i skräpposten!

Genom att starta prenumerationen godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.