E-malj #12

Elstolpar

Redan nu kan elstolparna användas och sättas igång på plats. Bokning via Internet, kommer att bli möjligt först under nästa vecka, då också nycklar skall delas ut.

Mer info kommer senare!

Styrelsen