E-malj #16

Mera elstolpar…

Vill Du vill ändra funktionen på din elstolpe så, att du kan ställa in både start- och stopptid? Ring då du till WEB-EL på telefon 0920-256500, tala om att Du är medlem i BRF Emaljeraren samt stolpnummer + lösenord,  och att Du vill ha denna ändring gjord. Du kommer då att få ett nytt utseende på den sida Du öppnar på internet för att göra Dina bokningar. Du kommer att upptäcka att det hela är mycket enkelt! Men – tänk på att Du delar elstolpe med en granne, så tala med honom/henne först.

Dessutom…
… kommer vi att låsa de elstolpar, vars hyresgäster inte hämtat ut sina nycklar!

Styrelsen