E-malj #11 (2016)

Någonstans i mitten av vårt stora hus, kommer det snart att finnas en hjärtstartare. Styrelsen kommer även att låta arrangera en kurs i användandet av denna. Alla som vill vara med, är välkomna att delta! Vi återkommer senare med aktuellt datum.
Behöver du hjälp med enklare göromål i hemmet (byta lampor, klättra på stegar etc), kan du ringa Mats Segerdahl på Järfälla kommuns fixartjänst, tel 08-580285 00, så kan någon
förhoppningsvis hjälpa till.
Det av styrelsen anlitade vaktbolaget kommer nu att, under kvällstid, gå runt i de portar där stambyte pågår, för att kontrollera om dörrar är låsta och att allt står rätt till.
Styrelsen