HSB byter bank – viktig information

Vi kommer att informera om bytet i samband med aviseringen och på vår hemsida. De som har ett aktivt autogiromedgivande idag kommer inte behöva göra några förändringar. Betalar man däremot avgiften via e-faktura, via pappersavin eller med någon annan automatisk överföring än autogiro så behöver man kontrollera att betalningen görs till nytt bankgironummer 5189-7775.

https://www.hsb.se/norrastorstockholm/om-hsb/nyheter/hsb-byter-bank–viktig-information-om-arvoden-och-utbetalningarny-sida/