Plantering vid entréerna

Malms som sköter vår utemiljö har meddelat att de har problem med de plantor som planterats i krukorna utanför portarna och kommer därför byta ut dessa efter midsommar.