Sly rensning stora parkeringen 22-24 oktober

Till alla bilägare på vår stora parkering

Tisdag till torsdag den 22-24/10 07.00-16.00 kommer
det att rensas ogräs och sly runt den stora parkeringen.

Ni ombeds att flytta på era bilar för att undvika skador.
Använd besöksparkeringen, Q park är informerade och
kommer inte att skriva ut parkeringsböter dom
dagarna. Platserna längs besöksparkeringen kommer
att rensas senare vid tillfälle

Mvh
Styrelsen