Problem med hissen i port 12

Vi har dessvärre drifproblem med hissen i port 12 vilket medför att hissen stannar då och då. Reservdel för att åtgärda detta är beställt och vi hoppas på att ha det på plats inom kort. Ärendet är prioriterat hos Kone.  Vänligen fortsätt att felanmäla till Kone när hissen är ur funktion.

Hälsningar,
Styrelsen