Information gällande årsstämman

Hälsning från Styrelsen

Information med anledning av det nya Coronaviruset
Med bakgrund av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer har styrelsen beslutat att hålla årsstämman något senare än vanligt. Vi kommer att återkomma med kallelse i vanlig ordning när det närmar sig.

Vi vill passa på att uppmuntra er som inte är en riskgrupp att hjälpa era äldre grannar med att t ex handla mat eller dylikt.

Ombyggnad av lokaler i port 18
Styrelsen har beslutat att föreslå för beslut på stämman att lokalen i port 18 hyrs ut istället för att byggas om till lägenheter då vi har en intresserad hyresgäst. 

Bakgrunden är högre byggkostnader än ursprungligen kalkylerat i kombination med att bostadspriserna gått ner sen beslutet togs. Det blir därför mer ekonomiskt gynnsamt att hyra ut lokalen. Mer information kommer i stämmokallelse.

Vänliga Hälsningar
Styrelsen