Uppmaning till alla djurägare

Vi har fått sanera utanför vissa portar samt på våningsplan på grund av husdjur som utfört sina behov på dessa platser.
Under inga omständigheter får husdjur rastas på föreningens område eller utföra sina behov på våningsplan, hissar eller trapphus. Saneringskostnaderna för eventuella framtida händelser kommer att hänvisas till ansvarig ägare.
Vänligen notera att inga husdjur ska befinna sig i trapphus, hissar eller våningsplan utan dess ägare.
Vi uppmanar alla att bidra till trivseln i och runt vårt hus.
Hälsningar,
Styrelsen