Rättelse valberedningens förslag

Det har blivit fel i efternamnet på en styrelseledamot i valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår nyval av Rasmus Wenngren ej Rasmus Wilhelmsson.

Uppdaterad version av valberedningens förslag kommer att sättas upp i respektive port.

Hälsningar,
Styrelsen