Farligt avfall ☢️

Vi har inrättat ett skåp för sortering av farligt avfall i samma utrymme som elsorteringen vid gästplatserna på stora parkeringen, det gråa gallerhuset.

Exempel på farligt avfall:
Det farliga avfallet kan vara giftigt, frätande, cancerframkallande eller brandfarligt. Spillolja, färgrester, nagellack, lacknafta, sprayburkar, limrester, avfettningsmedel, kvicksilvertermometrar, bekämpningsmedel, läkemedelsrester, syror, lut och andra produkter som innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och natur är exempel på farligt avfall. 

Tänk på att:
Farligt avfall måste hanteras varsamt. För att avfallet ska kunna tas omhand på ett bra och säkert sätt är det viktigt att du tänker på följande:

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga måste du skriva tydligt vad den innehåller.


Registrera dig för att ta del av information och uppdateringar från styrelsen. 👋

✅ För att du ska kunna ta del av våra nyhetsbrev behöver du bekräfta prenumerationen genom att klicka på länken i bekräftelsemailet som skickas direkt till din e-post efter att du startat prenumerationen.

❌ Om du inte får något bekräftelsemail, titta i skräpposten!

Genom att starta prenumerationen godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.