Kategoriarkiv: E-malj

E-malj #1# (2018)

Nu är glada julen slut, slut slut, julegranen kastas ut ut ut…

Kommunen hämtar våra julgranar den 29/1 vid Emaljvägen 2.

Tänk på att lägga dit din gran senast den 28/1 eftersom vi inte vet exakt vilken tid hämtning sker den 29:e.

Styrelsen

“Din gran flisas och bränns i kraftvärmeverk där den blir till miljövänlig el och värme. Av din julgran kan det bli el som motsvande fyra tvättar i tvättmaskin, den kan hålla en adventsljusstake tänd i en månad eller köra en elbil cirka 5 mil”.

E-malj #1# (2017)

OBS! VIKTIGT!
Som några säkert uppmärksammat, gick brandlarmet i port 2
och 10 under måndagskvällen. Glädjande nog, hittades ingen
brandhärd. MEN larmet visade sig bero på att den s.k.
deckaren i trapphuset, port 10, varit utsatt för sabotage! Det
tog en god stund för larmfirman dels att konstatera detta,
dels att åtgärda felet så att larmet kunde tystna.
INGEN får någonsin vidröra larmfunktonen! Styrelsen ser
som en av sina största uppgifter, att tillgodose trygghet och
säkerhet för boende, och vi ser mycket allvarligt på det inträ
ffade.
Observera även att larmet är kopplat till en larmcentral, som
först kontaktar styrelsen för godkännande, då larmet går och
därefter omedelbart rycker ut. Boende behöver inte kontakta jour
i dessa fall.
Styrelsen

E-malj #13# (2016)

Hjärtstartaren återfinns i port nr 10, alldeles till höger innanför
ytterdörren. Den är larmad, och larmet utlöses när luckan öppnas.
Hjärtstartaren tystnar genast, när luckan stängs. Vi påminner om att
utbildning i hjärt- och lungräddning kommer att hållas fortlöpande,
under olika veckodagar och tidpunkter. Dessa kommer att aviseras på
denna plats.
Efter omtrådning av elen i era lägenheter, kan det vara så att gamla,
fina lampor inte längre går att koppla in. Men de kan byggas om, mot
en viss avgift! Kontakta Hans Johansson, på tel. 070-821 60 70, och
diskutera denna möjlighet med honom.
Därmed återstår endast att önska samtliga boende en riktigt
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen

E-malj #12 (2016)

Nu är hjärtstartaren på plats! Den återfinns i port nr 10, alldeles till höger innanför ytterdörren. Hjärtstartaren är larmad, och larmet utlöses när luckan öppnas. Den tystnar
genast, när luckan stängs.
Vi kommer att hinna med en första utbildning i december, men fortsätter nästa år, under dag- och kvällstid, så länge efterfrågan finns. Vi kan endast ta emot 12 deltagare per
utbildningstillfälle.
Du är nu välkommen att anmäla dig till kursen den 14 december kl 18.30 i Fritidslokalen, Emaljvägen 10. Kursledare är Peter Wallgren, Järfälla Civilförsvarsförening.
Anmäl dig på styrelsen@emaljeraren.se eller lägg en lapp i styrelserummets brevinkast, Emaljvägen 4, senast den 12 december. Först till kvarn
Styrelsen

E-malj #11 (2016)

Någonstans i mitten av vårt stora hus, kommer det snart att finnas en hjärtstartare. Styrelsen kommer även att låta arrangera en kurs i användandet av denna. Alla som vill vara med, är välkomna att delta! Vi återkommer senare med aktuellt datum.
Behöver du hjälp med enklare göromål i hemmet (byta lampor, klättra på stegar etc), kan du ringa Mats Segerdahl på Järfälla kommuns fixartjänst, tel 08-580285 00, så kan någon
förhoppningsvis hjälpa till.
Det av styrelsen anlitade vaktbolaget kommer nu att, under kvällstid, gå runt i de portar där stambyte pågår, för att kontrollera om dörrar är låsta och att allt står rätt till.
Styrelsen

E-malj #10 (2016)

OBS! OBS! OBS!
En uppmaning till samtliga boende: Släpp aldrig in en främmande person i din lägenhet,
om denna inte kan visa upp en ID-bricka i färg med ett företagsnamn, samt en nyckel till lägenheten. För några dagar sedan öppnade en av våra äldre boende sin dörr för en man, som påstod att han skulle titta till hennes fönster. Med mannen försvann en plånbok och smycken från lägenheten.
Händelsen är polisanmäld.
Styrelsen

E-malj #9 (2016)

Under nästa vecka kommer Emaljerarens cykelägare upptäcka att deras cyklar är försedda med röda snören. Vill man ha kvar sin cykel, tar man bort snöret. I övriga fall kommer cyklar att avlägsnas från förrådet, tills de slutligen fraktas bort från huset.
Den 1 november är det återigen dags för en ny portkod. Mera info kommer i brevinkasten.
Styrelsen kan inte längre nås av boende på telefon. Men det finnsmånga vägar att få svar på frågor:
1.
Kontakta HSB Felanmälan (010-442 50 00) om något är ur funktion, och måste åtgärdas av fastighetsskötare.
2.
Kontakta HSB, Jonas Karlsson (010-442 50 00) då det gäller förvaltning, tekniska frågor, försäkring.
3.
Kontakta HSB Kundcenter (010-442 50 00) vid frågor om P-plats, hyrförråd/-lokal, andrahandsuthyrning, försäljning av bostadsrätt, panter, inre fond, medlemsfrågor.
4.
Kontakta styrelsen via mejl (styrelsen@emaljeraren.se) vid övriga boendefrågor. Vi återkommer med svar inom kort, dock inte omedelbart.
5.
Kontakta styrelsen via skrivelse (styrelserummets brevinkast, Emaljvägen 4) vid övriga boendefrågor eller angående goda idé er. Svar lämnas efter nästa styrelsemöte. Den här informationen finns alltid tillgänglig innanför varje port.
Styrelsen

E-malj #8 (2016)

Cykelrensning
planeras äga rum under hösten. Du kan redan nu se över om du har en cykel som inte används i cykelförrådet. Om du ändå inte vill göra dig av med den, placera den då i lägenhetsförrådet eller i hyrd cykelbur.
Vuxenplatsen
på baksidan av huset, snett ovanför bouleplanen, blev klar redan i
juni månad, då vi dessvärre inte gav den tillräcklig uppmärksamhet.
Nu hoppas vi på en underbar brittsommar så småningom, så att många får tillfälle att njuta av den fina paviljongen.
Fritidslokalen, hobbylokalen samt pingisrummet bokas numera på styrelsetelefonen (070-20 33 249, må–to kl 18–20) eller på styrelsens mejladress (brf.emaljeraren@bredband.net).
Om möjlighet finns att låna lokalen på angivet datum, kommer någon i styrelsen att ta kontakt med boende, för nyckelutlämning och information. För lån av fritidslokalen krävs en depositionsavgift, som kan betalas kontant eller via Swish. Om lokalen är städad och återställd i det skick den var då den lånades ut, återbetalas depositionen.
Styrelsen

E-malj #7 (2016)

Cykelrensning
planeras äga rum under hösten. Du kan redan nu se över om du har
en cykel som inte används i cykelförrådet. Om du ändå inte vill göra
dig av med den, placera den då i lägenhetsförrådet eller i hyrd cykelbur.
Extrastämman
angående styrelsens förslag att förse samtliga lägenheter med
moderna, säkra eluttag, har gått av stapeln. Stämman beslutade att
tillstyrka styrelsens förslag, varför en besiktning av elen kommer att
genomföras i varje lägenhet. De som redan bytt ut sin el kan, efter översyn av anlitad elmontör, avstå från uppgradering.
Styrelsetelefonen
kommer att vara avstängd 24/6–15/8. Dock finns det fortfarande
möjlighet att komma i kontakt med styrelsen via mejl eller skrivelser.
Glöm inte att HSB handhar felanmälan och att det även finns jour för akuta ärenden.
Därmed återstår endast att önska samtliga boende en riktigt trevlig och vilsam sommar!
Styrelsen

E-malj #6 (2016)

Återigen
kallas Emaljerarens medlemmar snart till extrastämma. I kallelsen finns inte alla tekniskaoch ekonomiska detaljer, information ges på stämman.
Återigen
svämmar våra cykelförråd och barnvagnsrum över av saker som inte bör stå där! Styrelsen vädjar till medlemmarna att plocka bort allt som inte är cyklar eller barnvagnar, samt även cyklar och barnvagnar som inte längre används. För sådant finns vinds- eller källarförråd. Behöver Du mer utrymme, kan Du ringa HSB och hyra ett extra förråd.
Återigen
påminner vi boende om att fel inte blir åtgärdade, om var och en som upptäcker felet, inte felanmäler till HSB. Sådant är inte styrelsens ansvar!
Äntligen
påbörjas byggandet av den s.k. vuxenplatsen på baksidan av huset! Då vi ännu
inte fått bygglov för det planerade lusthuset, byggs detta tillsvidare utan tak.
Stambytet
fortlöper som det ska. I port 8 står arbetet så gott som färdigt, så vi kan konstatera att tidsplanen hålls exakt som utlovat.
Styrelsen