E-malj #2 (2015)

Mer om motorvärmare
Det är viktigt att man inte låter sladden hänga kvar löst utanför elstolpen, efter avslutad uppvärmning av bilen. Detta med anledning av den stora säkerhetsrisk det innebär. Ta istället med sladden i bilen vid avfärd! Vår fastighetsskötare kommer att plocka bort sådana sladdar, vilka då måste hämtas i vaktmästeriet.

Motioner – extra påminnelse
Glöm inte, att de som vill skriva en motion inför föreningens årsstämma i maj, måste lämna in denna senast den 28 februari.

Styrelsen