E-malj #3 (2015)

Till dem som undrar…
…över staketet runt Lilla Parkeringen: detta är till för att, i möjligaste mån, förhindra skadegörelse. Ett flertal boende har länge klagat på brottslig verksamhet bland bilarna där. Styrelsen kommer även att låta sätta upp strålkastare, i avsikt att göra det mindre bekvämt för eventuella vandaler.

Trädfällning
Som flera har uppmärksammat, har styrelsen låtit märka upp ett antal träd, som sedan ska fällas. Vi har valt ut 15 – 20 st tallar, som samtliga är i dåligt skick och hotar att ramla. Det kommer också att bidra till en öppnare terräng i skogspartiet närmast huset.

Styrelsen