E-malj #4 (2015)

Montering av dörrnyckeltuber
Under mars månad kommer AB Järfälla Låsservice (tfn 08-367795) påbörja montering av dörrnyckeltuber i lägenhetsdörrarna, inför framtida renoveringar.

Detta kommer att aviseras ca tre dagar innan arbetet utförs i respektive lägenhet.

Kan du inte vara hemma under dagen, lägg din nyckel i ett kuvert med portnummer och lägenhetsnummer, och lämna i fastighetsskötarens brevinkast senast dagen innan (samma entré som tvättstugan).

Styrelsen