E-malj #10 (2015)

Kära boende!

En inventering av samtliga vinds- och källarförråd måste göras. Därför ber vi att alla märker sina förråd med lägenhetsnummer och namn, senast den 1 september.

Många använder cykel- och barnvagnsförråden för förvaring av andra saker. Detta är inte tillåtet, då vi har mycket ont om plats i dessa förråd. Det är heller inte tillåtet att ställa saker i gångarna utanför de vanliga förråden. Allt sådant måste omedelbart tas bort!

Flera har inte hämtat ut de nya nycklarna. Låsen bytes den

1 september. Vi erbjuder en sista möjlighet att hämta nycklar, nämligen den 26 augusti kl 12 – 15 samt 18 – 20, i fritidslokalen, Emaljvägen 10.

Vänligen
Styrelsen