E-malj #13 (2015)

På måndag den 31 augusti…
…kommer avbärarräcket på stora parkeringen att bytas ut, dvs räcket mot skogen. Arbetet förväntas pågå i ca en vecka. DU som har din bil stående där, måste flytta den ca en meter ut från räcket.

Man kommer även att byta ut räcket ovanpå muren utanför port 10 – 4.

Styrelsen