E-malj #14 (2015)

Du som undrar över stambytet…
…ska veta att vi just nu är inne i en process med urval av lämpliga entreprenörer. Vi kan ännu inte säga när själva arbetet med stammarna kan komma igång, men lovar att informera på detta sätt, så fort vi vet. Följ även utvecklingen på vår hemsida, emaljeraren.se!

Du som har goda idéer…
…kan träffa Emaljerarens ordförande i fritidslokalen den 5 oktober kl 19 – 20.

Och vi vill återigen påminna om…
…att ni måste märka upp era förråd med namn och lägenhetsnummer. Observera också, att det är det en-, två- eller tresiffriga numret som gäller – inte det fyrsiffriga!

Styrelsen