E-malj #18 (2015)

Kära boende!
Med det nya året, höjs också  månadsavgiften med 4%, precis som det här  året. Vi räknar med ytterligare ett par höjningar,  för att finansiera det stundande stambytet.

Från 1 januari kommer även el som förbrukas till motorvärmarna att debiteras den enskilde. OBS! att sladdar som inte  tas bort efter användning, kommer att hamna hos fastighetsskötaren, där man sedan kan hämta den.

Den service vi lämnar via styrelsetelefon, kommer att något begränsas. Vi svarar måndag –torsdag kl 18 –20!  Så återstår bara att önska samtliga boende en riktigt

GOD JUL och ett  GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen