E-malj #19 (2015)

Då julen dansats ut…

…placeras den gamla julgranen vid vändplanen,
Emaljvägen 2 (där den lilla stigen går ned mot Metallvä
gen). Granarna hämtas sedan av kommunen efter den 15
januari.

Styrelsen