E-malj #3 (2016)

Rökare
Rökning skall numera ske minst fem meter från husfasaden, på gatuplan. Skyltar kommer att sättas upp i portarna. Lägenheternas friskluftsintag sitter på ytterväggen och risken är överhängande att röken går in i grannars lägenheter.

Andrahandsuthyrning
Boende i Emaljeraren tillåts numera inte hyra ut sin lägenhet via hyresförmedlare, såsom Airbnb m.fl. Styrelsen rekommenderar att man har viss kännedom om den person man hyr ut till.

Parkering
Gästparkeringens automat kan numera betalas endast med kort, hälsar vår parkeringsentreprenör, Q-Park.

Styrelsen