E-malj #2 (2016)

Ny tag/låsbricka

Då stambytet drar igång kommer berörd port få en ny passertagg i brevlådan.
Taggen kommer att gå till VISNINGSLOKALEN och DAGRUMMET, men även till tvättstugan.

Den nya taggen behöver uppdateras var 14:e dag i KORTLÄSAREN intill tvättstugan.

VIKTIGT!!!
HÅLL DIN NYA TAGG MOT LÄSAREN TILLS DÖRREN ÖPPNAS ELLER GUBBEN BLIR GRÖN, CA 5 SEK!

Styrelsen