E-malj #13# (2016)

Hjärtstartaren återfinns i port nr 10, alldeles till höger innanför
ytterdörren. Den är larmad, och larmet utlöses när luckan öppnas.
Hjärtstartaren tystnar genast, när luckan stängs. Vi påminner om att
utbildning i hjärt- och lungräddning kommer att hållas fortlöpande,
under olika veckodagar och tidpunkter. Dessa kommer att aviseras på
denna plats.
Efter omtrådning av elen i era lägenheter, kan det vara så att gamla,
fina lampor inte längre går att koppla in. Men de kan byggas om, mot
en viss avgift! Kontakta Hans Johansson, på tel. 070-821 60 70, och
diskutera denna möjlighet med honom.
Därmed återstår endast att önska samtliga boende en riktigt
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen