E-malj #1# (2017)

OBS! VIKTIGT!
Som några säkert uppmärksammat, gick brandlarmet i port 2
och 10 under måndagskvällen. Glädjande nog, hittades ingen
brandhärd. MEN larmet visade sig bero på att den s.k.
deckaren i trapphuset, port 10, varit utsatt för sabotage! Det
tog en god stund för larmfirman dels att konstatera detta,
dels att åtgärda felet så att larmet kunde tystna.
INGEN får någonsin vidröra larmfunktonen! Styrelsen ser
som en av sina största uppgifter, att tillgodose trygghet och
säkerhet för boende, och vi ser mycket allvarligt på det inträ
ffade.
Observera även att larmet är kopplat till en larmcentral, som
först kontaktar styrelsen för godkännande, då larmet går och
därefter omedelbart rycker ut. Boende behöver inte kontakta jour
i dessa fall.
Styrelsen