E-malj #2# (2017)

Nu finns åter möjlighet att gå en kurs i hjärt- och lungräddning, nämligen den 8 februari kl 13.
Anmäl dig på styrelsen@emaljeraren eller lämna en lapp i styrelserummet, Emaljvägen 4.
Kursen går av stapeln i fritidslokalen, Emaljvägen 10.Dags att kasta ut julgranen? Den 30 januari kommer Järfälla kommun att forsla bort de granar vi slängt bortanför Emaljvägen 2, vid den lilla stigen nedför berget.

Har du en motion till bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma?
Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelserummet, port 4, senast den 29 februari.

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas.
En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problemeller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.
Det måste också tydligt framgå vem som lämnatmotionen.Styrelsen