E-malj #5# (2017)

Du som ännu inte genomgått stambytet– välkommen på erfarenhetsutbyte med dem som vet hur det går till!
Och du som vet hur det går till, välkommen att dela med dig!
Ni träffas i vår fritidslokal, Emaljvägen 10, den 28 mars kl 19.

Vill du lära dig hjärt- och lungräddning?
Den 5 april kl 19 har vi åter en hjärtstartarkurs i fritidslokalen, Emaljvägen 10.
Anmäl dig till emaljeraren@bredbandsbolaget.net eller lägg en lapp i styrelserummets brevinkast, Emaljvägen 4.

Styrelsen