E-malj #6# (2017)

Inom en snar framtid…
kommer alla akuta ärenden, såsom

  • problem med vatten, avlopp, värme
  • hissfel
  • allvarliga störningar
  • brand

att samlas hos larmföretaget Rapid, som vidarekopplar åtgärd till rätt instans. Du har därmed ett telefonnummer att hålla reda på.

Smärre fel som uppstår under kontorstid, såsom trasiga lampor etc, felanmäls som vanligt till HSB.

…kommer de cyklar som omhändertagits i oktober, och som ingen efterfrågat, att avlägsnas från Emaljerarens område.

Styrelsen