Innegivare – tillträde till lägenheter

Innegivare

HSB Värmland meddelar att det var ett 50-tal lägenheter som de inte fick tillgång till och bedömer att det är ett för stort antal lägenheter som då saknar innegivare för att det ska ge ett bra utfall för vårt värmesystem.

De lägenhetsinnehavare vars lägenhet HSB Värmland inte gavs tillträde till har fått en lapp i brevlådan om att det kommer göras ett nytt försök att sätta upp innegivaren den 10 februari.

Vi ber alla om största möjliga samarbete så att vi kan använda oss av denna investering som berör hela föreningen (vi har redan betalat för samtliga innegivare).

Montering av innegivare är en del i processen i att förbättra vår fastighets värmesystem. Givarna kommer att mäta temperaturen i de lägenheter där de finns monterade och hjälper oss reglera värmen bättre. Åtgärden bidrar på så sätt till en behagligare inomhusmiljö.

Hälsningar,
Styrelsen